XXIII/2020 Sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2020-09-01, godz. 17:00

1. Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

4.Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Barczewo, w roku szkolnym 2020/2021

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia śre...)

5.Zamknięcie obrad XXIII/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.