XLI/2022 sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2022-01-27, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XL/2021 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XL/2021 sesj...)

5.Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie odwołania Skar...)

6.Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym, położonym w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nadania nazw d...)

7.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wielkości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia wiel...)

8.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1430N od skrzyżowania z DK 51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK 16"

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzelenia pomo...)

9.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie udzielenia pom...)

10.Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Barczewa

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia maks...)

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

12.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

13.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej

14.Interpelacje i zapytania Radnych - forma pisemna

15.Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Barczewo na lata 2022-2023 za okres 2020-2021

16.Informacja o aktualnie prowadzonych pracach związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych

17.Plan pracy Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie na rok 2022 oraz informacja o aktualnie prowadzonych formach promocji Gminy Barczewo

18.Informacja o prowadzonej kontroli i uzyskanych efektach segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Barczewo

19.Sprawy różne i wolne wnioski

20.Zamknięcie obrad XLI/2022 sesji Rady Miejskiej w Barczewie