XXXVII/2021 sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2021-10-01, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)Głosowanie (Wniosek Przewodniczącej Rady o wprowadze...)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI/2021 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI/2021 s...)

5.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Jednostki Organizacyjnej Gminy - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgajnach

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia s...)

6.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w Ruszajnach.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy...)

7.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w Łęgajnach.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy...)

8.Projekt uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Barczewo do organu regulacyjnego.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przekazania pr...)

9.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia wys...)

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI(109)2015 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: opłaty miejscowej.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

12.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

13.Interpelacje i zapytania Radnych

14.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barczewo za I półrocze 2021 roku

15.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z okresu między sesjami

16.Sprawozdanie dotyczące stanu zaawansowania gminnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2021 roku

17.Informacja dotycząca stanu zaawansowania gminnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2021 roku.

18.Przedstawienie raportu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o poziomie nauczania w placówkach oświatowych Gminy Barczewo.

19.Sprawozdania z prac Komisji Stałych Rady Miejskiej w Barczewie za III kwartał 2021 roku.

20.Sprawy różne i wolne wnioski.

21.Zamknięcie obrad XXXVII/2021 sesji Rady Miejskiej.