XXXVI/2021 sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2021-09-02, godz. 08:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

4.Przyjęcie protokołu z obrad XXXV/2021 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXXV/2021 se...)

5.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX(241)13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

6.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII(180)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odapadmi komunlanymi w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów i określenia wysokości wynagradzania za inkaso

Głosowanie ()Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

9.Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Barczewie

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie podwyższenia k...)

10.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Barczewka

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia p...)

11.Sprawy różne i wolne wnioski

12.Zamknięcie obrad XXXVI/2021 sesji Rady Miejskiej w Barczewie