I/2018 Sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2018-11-19, godz. 11:00

1.Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Miejskiej w Barczewie;

2.Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej nowowybranym radnym zaświadczeń o wyborze;

3.Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Barczewie;

4.Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum);

5.Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barczewie;

6.Złożenie ślubowania przez Burmistrza Barczewa.