XXVII/2020 sesja Rady Miejskiej w Barczewie

w dniu 2020-12-16, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

4.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gminy Barczewo za lata 2018-2019"

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Rap...)

5.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Barczewo na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028"

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Pro...)

6.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

8.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wie...)

9.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2021 rok

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia bud...)

10.Sprawy różne i wolne wnioski

11.Zamknięcie obrad XXVII/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie